Rodzaje podręczników szkolnych

Podręczniki szkolne to bardzo zróżnicowana wewnętrznie grupa wydawnictw książkowych, którą można podzielić na różne kategorie według różnych kryteriów. Zazwyczaj jednak każda księgarnia internetowa podręczniki szkolne dzieli na:

 • podręczniki do nauczania przedszkolnego,
 • podręczniki do nauczania początkowego (1-3 klasa szkoły podstawowej)
 • podręczniki do klas 4-6 szkoły podstawowej,
 • podręczniki do nauczania w gimnazjum,
 • podręczniki do nauczania w liceum i technikum,
 • podręczniki do nauczania w zasadniczych szkołach zawodowych,
 • podręczniki do szkół policealnych,
 • podręczniki do szkół muzycznych,
 • podręczniki językowe,
 • podręczniki dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • podręczniki akademickie.

Podział podręczników ze względu na tematykę

Innym zupełnie naturalnym sposobem na podział podręczników jest podział na przedmioty, których dotyczą. W ten sposób księgarnia internetowa podręczniki może podzielić na:

 • podręczniki do matematyki,
 • podręczniki do przyrody (w 4-6 klasie szkoły podstawowej),
 • podręczniki do chemii,
 • podręczniki do fizyki,
 • podręczniki do biologii np. biologia na czasie 3 zakres rozszerzony,
 • podręczniki do geografii,
 • podręczniki do historii,
 • podręczniki do języka polskiego,
 • podręczniki do języka angielskiego (lub innego języka obcego, takiego jak: język niemiecki, język francuski, język rosyjski, język hiszpański lub język łaciński),
 • podręczniki do wiedzy o społeczeństwie (WOS),
 • podręczniki do wiedzy o kulturze (WOK),
 • podręczniki do podstaw przedsiębiorczości,
 • podręczniki do religii,
 • podręczniki do wychowania do życia w rodzinie.

Oczywiście taka klasyfikacja jest ściśle uzależniona od aktualnego systemu edukacji, który decyduje o tym, jakie przedmioty są wykładane na danym etapie edukacji. Są także inne przedmioty, które są nieobowiązkowe lub rzadziej nauczane w polskich szkołach. Są to na przykład język łaciński, filozofia czy etyka. 

Inne kategorie podręczników

Są też książki i pomoce naukowe, które przez księgarnie internetowe są zaliczane do podręczników, pomimo że nie należą do typowych przykładów tego rodzaju książki. Jednak typowa księgarnia internetowa podręczniki ustawia obok takich książek jak, na przykład:

 • zbiory testów,
 • repetytoria,
 • zbiory zadań.

Stanowią one popularne uzupełnienie pomocy dydaktycznych takich jak podręczniki, często odwołują się do treści zawartych w podręcznikach i są wydawane przez te same wydawnictwa, nic więc dziwnego, że księgarnia internetowa podręczniki uzupełnia w swojej ofercie właśnie o takie wydawnictwa. Najpopularniejsze są oczywiście materiały pomocnicze do matury, ponieważ to ten egzamin najbardziej zwiększa zapotrzebowanie na takie uzupełnienia.